Категории
 
Количка
0 продукта
 
Партньори
 
Препоръчани
 

Казахстан

Казахстан

Казахстан е една от най-големите държави в света, но е сравнително рядко населена. Столицата ѝ е град Астана.

В Източен и Централен Казахстан живеят 15-20 хил. българи, преселени насилствено от Крим, Бесарабия и Таврия след Втората световна война. Заедно с тях са преселвани и гагаузи от Бесарабия, които тук се самоопределят като българи.

Съществена роля за икономическия потенциал на Казахстан играят природните ресурси - страната е богата на въглища, нефт, природен газ, редица черни и цветни метали, злато, уран, боксит. Значителните запаси от полезни изкопаеми привличат интереса на крупни чуждестранни компании. Държавата също полага големи усилия за привличане на чужди капитали в най-важните отрасли на икономиката. Насърчаването и защитата на чуждестранния капитал се регулира с над 20 законодателни и нормативни акта. През 2000 г. обемът на преките чужди инвестиции е бил над 1 млрд. щ.д., което се сочи като най-добър резултат в ОНД.

Подредба по:
5 тенге 1993, Казахстан
5 тенге 1993, Казахстан
Монета
3.00лв.  
50 тенге 2012, Казахстан
50 тенге 2012, Казахстан
монета
12.00лв.  
50 тенге 2006, Казахстан
50 тенге 2006, Казахстан
монета
8.00лв.  
50 тенге 2007, Казахстан
50 тенге 2007, Казахстан
монета
8.00лв.  
50 тенге 2014( Сирко), Казахстан
50 тенге 2014( Сирко), Казахстан
монета
8.00лв.  
50 тенге 2014(Шокан), Казахстан
50 тенге 2014(Шокан), Казахстан
монета
8.00лв.  
50 тенге 2009, Казахстан
50 тенге 2009, Казахстан
монета
8.00лв.  
50 тенге 2015(100 год. от рождението на Тешенев), Казахстан
50 тенге 2015(100 год. от рождението на Тешенев), Казахстан
монета
8.00лв.  
50 тенге 2004, Казахстан
50 тенге 2004, Казахстан
монета
8.00лв.  
50 тенге 2013( Алдар Косе), Казахстан
50 тенге 2013( Алдар Косе), Казахстан
монета
9.00лв.  
100 тенге 2002, Казахстан
100 тенге 2002, Казахстан
Монета
2.00лв.  
20 тенге 1997, Казахстан
20 тенге 1997, Казахстан
монета
7.00лв.  
50 тенге 2008(космос), Казахстан
50 тенге 2008(космос), Казахстан
монета
12.00лв.  
50 тенге 2009, Казахстан
50 тенге 2009, Казахстан
монета
9.00лв.  
50 тенге 2015(космос), Казахстан
50 тенге 2015(космос), Казахстан
монета
12.00лв.  
50 тенге 2009, Казахстан
50 тенге 2009, Казахстан
монета
8.00лв.  
50 тенге 2007, Казахстан
50 тенге 2007, Казахстан
монета
8.00лв.  
50 тенге 2006, Казахстан
50 тенге 2006, Казахстан
монета
8.00лв.  
50 тенге 2006, Казахстан
50 тенге 2006, Казахстан
монета
8.00лв.  
10 тенге 1993, Казахстан
10 тенге 1993, Казахстан
монета
2.00лв.  
50 тенге 2014(космос), Казахстан
50 тенге 2014(космос), Казахстан
монета
12.00лв.