Количка
0 продукта
 
Партньори
 
Препоръчани
 

Книжни пари

Книжни пари

С началото на средновековието и на чумните пандемии непосредствено след освещаването на Света София (Константинопол) с приписваната на Юстиниан Велики реплика "Соломоне, аз те надминах!" (т.е. около 600 г.) Китайците преминават от монети към книжна хартия като средство за разменна стойност. До времето на пътуването на Марко Поло до Китай, европейците не знаели що е това книжни пари. На китайските книжни пари пишело „всички фалшификатори ще бъдат обезглавени” и императорската гаранция действително се привеждала в изпълнение в случай на измама. Европейците използвали основно монети до края на 16 век, когато вследствие от Великите географски открития и особено на откриването на Америка световната търговия се разраснала неимоверно. Естествено това предизвикателство довело и до триъгълна търговия между континентите със създаването на колониалните империи. Доставките на скъпоценни метали от колониите позволявало на монетните дворове да секат все повече и повече пари и вследствие и на китайския пример банките започнали да използват все повече банкноти вместо монети. Тези банкноти е могло да бъдат занесени в банката по всяко време и разменени за лицевата им стойност срещу сребро или злато. Книжните пари е можело да се използват за купуването на стоки и първоначално предназначението им е било като на валута. По това време банкнотите били печатани от банките като частни институции, а не от Централните банки в лицето на правителствата на страните притежаващи суверенитет.

Банкноти от Австралия
Банкноти от Австралия
Банкноти от Азия
Банкноти от Азия
Банкноти от Африка
Банкноти от Африка
Банкноти от Европа
Банкноти от Европа
Банкноти от Острови
Банкноти от Острови
Банкноти от Северна Америка
Банкноти от Северна Америка
Банкноти от Южна Америка
Банкноти от Южна Америка