Категории
 
Количка
0 продукта
 
Партньори
 
Препоръчани
 

Философия и психология

Философия и психология

Философията е изследване на общите и фундаментални въпроси, засягащи човека и света. Основни теми за философията са неща като съществуването, мисленето, познанието, истината, справедливостта, красивото.В своите изследвания философията по принцип се отличава със систематичен подход и рационална аргументация, което я отличава от други подходи към същите или подобни теми, като например мистицизма и митологията.

Въпреки общото разбиране, че философията е наука, тя се различава от хуманитарните и природните науки по това, че не разчита на научния метод и няма строго определен и общоприет предмет. В зависимост от дефиницията за такъв предмет или от акцентите и подходите при изследването и решаването на този проблем, различните философи могат да бъдат причислявани към дадено течение или доктрина, а тяхната дейност и произведения да бъдат отнасяни към по-тесни области на философско изследване.

Психологията е научна дисциплина, изучаваща умствените процеси и поведението на хора или животни, като често прилага научния метод при лабораторни изследвания.

Основни обекти на изследване на психологията са възприятията, познавателната способност, вниманието, емоциите, мотивацията, функционирането на главния мозък, психологията на личността, поведението и междуличностните отношения.

Подредба по:
За недействителния брак. Критика на един анахронизъм
За недействителния брак. Критика на един анахронизъм
книга
4.00лв.  
Философски и методологически проблеми на съвременния модернизъм и на западното литературознание
Философски и методологически проблеми на съвременния модернизъм и на западното литературознание
книга
7.00лв.  
Логиката на Хегел и диалектическият материализъм
Логиката на Хегел и диалектическият материализъм
книга
13.00лв.  
Избрани диалози
Избрани диалози
книга
10.00лв.  
Диалози - Лукиан
Диалози - Лукиан
книга
4.00лв.  
Отъ Хераклитъ до Дарвинъ
Отъ Хераклитъ до Дарвинъ
книга
40.00лв.  
Платон: Диалози. Том 1
Платон: Диалози. Том 1
книга
30.00лв.  
Ерос и цивилизацията
Ерос и цивилизацията
книга
8.00лв.  
Кратък курс по Философия. Учебно помагало за системата на партийната просвета
Кратък курс по Философия. Учебно помагало за системата на партийната просвета
книга
6.00лв.  
Психология и лингвистика
Психология и лингвистика
книга
15.00лв.  
Парапсихологията - наука или магия?
Парапсихологията - наука или магия?
книга
10.00лв.  
Основни въпроси на теорията на познанието
Основни въпроси на теорията на познанието
книга
12.00лв.  
Опити. Том 1-3
Опити. Том 1-3
книги
24.00лв.  
Философски речник
Философски речник
книга
7.00лв.  
Правилата. Книга 2
Правилата. Книга 2
Книга
10.00лв.  
Другото име на любовта
Другото име на любовта
книга
6.00лв.  
Психология на сексуалността
Психология на сексуалността
Книги
12.00лв.  
Към философията на религията
Към философията на религията
книги
8.00лв.  
Френология
Френология
Антикварни книги
30.00лв.  
Кратка история на всичко
Кратка история на всичко
Антикварни книги
32.00лв.  
Сезоните на възраста или глад за обич
Сезоните на възраста или глад за обич
Книги
3.00лв.  
Обща психопатология
Обща психопатология
Антикварни книги
40.00лв.  
Размисли
Размисли
книги
4.00лв.  
Споровете за капитализма
Споровете за капитализма
Книги
18.00лв.